Yazı

İslamafobi : bir iblis aldatmacası .

Ey insanlar, yahudileşen israiloğulları, teslisçi hıristiyanlar , vahiyden uzaklaşan Müslümanlar.

İslam,din,doğru yol,hidayet, bir sınıfa bir zümreye,bir ulusa,mezhebe,ırka,bir peygambere indirilmiş verilmiş değildir.

Tüm insanlar orijininde ,fıtraten aklen ve vicdanen İSLAM dır. Kur’an da belirtilen tüm peygamberler, orijinal incil ve tevrattaki  belirtilen peygamberler, yani hepimizin peygamberleri ve daha nice bilmediğimiz peygamberler (Japonların, çinlilerin, Hintlilerin vb. peygamberleri ) uyarılmış tüm insanlara gelen peygamberler aynı İSLAM ı tebliğ etti ,yaşadı ,yaşattı. Ayrıca Er-Rahman olan Allah tüm yarattıklarına rahmetle muamelede bir an uzak kalmaz.

İslam olan tüm kardeşlerimiz unutmamalı ki Kur’an hiçbir peygamberi birbirinden ayırt etmememizi  (Bakara 285) söylüyor. o halde hepsi İslamdir.

İslamı , yahudileşmemiş  israiloğullarından,teslisçi olmayan hıristiyanlardan ayırmadan tanımalı Budizm,hinduizim v b. inanışlardaki İslamı da süzgeçten geçirerek vahye sımsıkı sarılmalı ,çabalamalı haddimizi bilerek ilahi kader yolunda durmadan aramalıyız.

Gelelim bahsimize  konu olan kelimeye.

İslamafobi denen  kelimeyi eğer biz Müslümanız diyenler dillendirirsek; bu kelime bölücülerin , düşmanların  ve hatta kovulmuşların isteğine uymak,tabi olmak belkide yine Kur’an deyimi ile rabler edinmek  olur ki bu da şirkin katmerlisidir. İslam; özümüz ,aslımız iken,  insanın özü,özünün ortaya çıkması,gerçeğin görülmesi manasından çıkarak,  olağan dışı  korkmak  zahiri anlamındaki islamafobi ; şeytanın secde etmediğinde söylediği sözden başka bir şey değildir. Yani A’raf 16 "Yemin ederim ki, (yudillü men yeşau = dilediğine sapmayı yaşattırır; realitesince) beni sapıttırmanın sonucu olarak, onlara engel olmak için senin sırat-ı müstakimine oturacağım!"(A.Hulusi) ayet açıklamasındaki gibi ve Lokman 33 Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın"(A.Hulusi)ayetinin haberi ile bu kelimenin bilincimizde oluşturduğu şartlanmaya bağlı lehimize gibi görünmesi bizi iblisin yanıltmalarına götürmektedir.

Külliyen karşıyım bu türetilmiş aldatma kelimesine,Allah için karşıyım,buğz ediyorum ilmim yettiğince ve yazıyorum dilim döndüğünce.

Bu kelime iki ayaklı şeytanların babaları iblisten öğrendikleridir.Bu kelimenin ,gözleri kör,kulakları sağır ve vicdanları kararmışları zaten hapsettiğini,vahiyden uzak olanların yorumlayamadığı cahillerin bilmediği,aptalların anlamadığı ve ahmakların aklını kullanmadığı , zahirde islam korkusu gibi bir manada kullanılsa da mü’min için’’ kovulmuş şeytandan Allah’a sığınmak ’’ gibi bir mana taşımalı ve Euzubillahimineşşeytanirraciym demeli.

Bu kelime ancak insanları daha da düşman eder.İçinde İSLAM kelimesi geçmesi Maide 3 ‘’Bu gün sizin için Dininizi ikmal ettim (Din konusundaki bilgilenmenizi), üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için Din (anlayışı) olarak İslâm'a (Allâh'a tam teslimiyete) razı oldum.’’(A.Hulusi) insanları Allah ile kandırmanın değişik ve şeytanın güncellediği bir uygulama değil midir? Allah ile kandırmayı Rabbimiz: Hadid 14 (İkiyüzlüler) onlara (iman edenlere): "Sizinle beraber değil miydik?" diye seslenirler. "Evet ama siz, Allâh'ın emri (ölüm) gelesiye kadarki süreçte, nefslerinizi fitneye düşürdünüz (imanı yaşamadınız), gözetleyip durdunuz, şüphe ettiniz, kuruntular da sizi aldattı ve o çok aldatıcı da (bilincinizdeki şartlanmışlık fikirleri) Allâh'la (siz O'ndan var oldunuz ne yapsanız bir şey olmaz size, kuruntusuyla) sizi aldattı!" anlatıyor. Hak olan İslam  iblis tarafından hıristiyan ve Yahudiler arasında bir korku oluşturuyor.Zahirini Müslümanlara bir saldırı gibi gösterip ,avam veya cahil Müslümanı galeyana getirip cahilce hıristiyan ve Yahudilerin üzerlerine saldırtıyor.Ayrıca Müslümanları,gerçek israiloğullarını? ve hıristiyanları? kendine uydurmak ve İslamı,imanı zayıflatmak istiyor.

Farkeden Bi-iznillah hak ile batılı ayırsın .Bakara 256’’ Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O hâlde, kim tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.’’(diyanet). İslam Hepimizin gerçeği ,özü ve Allah’ın rızasıdır.

Tümü İslam olan peygamberlere inandığımıza göre İslam korkusu demek o mübarek peygamberleri incitmez mi? Bu bizim kitabımızda yok vesselam.

Eksik,yanlış ve uydurma bilgilerden Allahu Tevvabun  a sığınırım.

Sürç-ü lisan etti isek affola.

Selam,efendize ,ehl-i beyt,ashaba ,peygamberlere ,Salihlere size ve bize olsun.

Bahadır Çimenler

11.02.2014/Bursa

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !