Yazı

İMTAHANLAR

BAKARA-155: Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz.

ENFAL-28: Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız ancak sizin için bir sınavdır. En büyük mükafat ise Allah katındadır.

AL-İ İMRAN-186: Andolsun ki, mallarınızla ve nefslerinizle imtihan edileceksiniz. Sizden önce hakikat bilgisi verilenler ve şirk ehli tarafından incitileceksiniz. Eğer dayanır ve korunursanız (bilin ki) bu ancak azminizle başarılır.

ANKEBUT-2 : İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?

Ve daha yirmiden fazla ayet imtihan hakında. Ve de birçok peyganber kıssası başlarına gelen imtihanlarla ilgili.

Öyleyse ,DURUN !  dünya işlerinden sıyrılın bir süre; şapkayı koyun önünüze ,geçin aynanın karşısına. Belki bir seher vakti fırlayın sıcacık yatağınızdan ve sorun kendinize :’’iyi veya kötü neler geliyor başıma, ne tür imtihanlarla karşılaşıyorum’’ diye.

Neler bulabirlisiniz ? Hastalık-sağlık , fakirlik-zenginlik ,evlat-ana/baba, doğum-ölüm ve dertler-devalar. Kur’an zaten söylüyor bunları değil mi? Peki bu imtahanları  söyleyen Kur’an bize cevapları da vermiyor mu? Evet. Hayat imtihanlarının soruları da cevapları da Kur’an da verilmiş.

Siz hiç cevapları verilmiş bir  üniversite sınavı duydunuz mu, ya da işe yerleştirme sınavının cevapları verilmiş olsa : o üniversiteye yahut o işe kaç kişi girebilirdi. Kontenjanı belli olan üniversite veya işe alım için sorular ile cevapların birlikte verilmesi sınavı ne kadar etik yapardı. Cevaplara rağmen kaç kişi doğru soruya doğru cevabı bulabilirdi

Sınav bir veya birçok konu hakkında katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için yapılır .Çünkü ölçülen bu bilgi ileride kullanılacak ya da başka konulara temel olacaktır. Konuyu bilmeyene cevapları verseniz her soruya doğru cevabı bulamaz, soruyu anlamaz ki cevabı bulabilsin. Konuyu anlamak için soru sormayı bilmek gerek. Siz konuyu anlamak için sormamışsanız, soruyu anlamak için öğrenmemişseniz, bildiklerinizi sorgulamamış hatta bildiğinizi sanki tek doğru imiş kabul etmişseniz, siz zaten doğruyu istememişsiniz , sınavı baştan kaybetmişsiniz demektir.

Hayat kitabı Kur’an soruları da cevapları da vermiştir: sorana, isteyene ,sabredene ,teslim olana.

Hastalıkta , sağlıkta imtihandır. Sabrın ve şükrün ,isyan ve nankörlükle imtihanıdır. Hastalığında, sağlığında sebepleri vardır. Bu sebepleri sonuçlarla ilintili yapan ;sebepleri fark ederek ,sonuçlardan tecrübe çıkartarak ve tecrübeyi yeni sebepler yaparak fıtrata yüklenmiş, kodlanmış değişmez kurallar ve kader(ölçü)  çizgisindeki ,Yaratandan yaratılana ,insandan topluma,kül den cüz e herşeyle hesapsız bağlantılarla yaşanan kaza dır. Bu karmaşık tarifin içresinki imtahanın cevapları Kur’an ın ayetlerinde ,Allah’ın kelamında sormayı isteyenlere vardır. Peygamberler örnek gösterilerek ve olaylara atıfta bulunarak ve yahut benzetme ve betimlemelerle cevaplar apaçık verilmiştir. Ancak Allah lafsını yanlızca kıraat etmek kafi gelmeyeceği gibi meali bilmek dahi yetmez. Kur’an basit bir kitap değildir her okuyan hemen anlayabilsin. Aksi halde  Arapça bilenler herşeyi çözmüş olur ve rabbimin gerçeklerini haykırırlardı herkese. demek ki ‘’OKU’’ mak bu değil. Tertil ederek –manayı anlamak ise elbette çok eftal .Lakin Allah kelamını amaç edinmek ,yaşamını bu doğrultuda idame etmek  ,amaç doğrultusunda imtahanı yaşamak ,örneğin hastalığı ve sağlığı yaşamak için cevabı Hayat Kitabımızda bulmak pek zor olmasa gerek.Hz. Eyyup (a.s) kıssasının ve bu imtihan karşısında tavrının ne olduğunu bilip yaşayan ,hastalık imtihanının cevabını bulabilir kuşkusuz.

Evlatla ve teslimiyetle  imtahanı  en derin şekli ile yaşamış Hz.İbrahim (a.s)ve Hz.İsmail(a.s), yasak olana el atıp pişmanlığı ve töğbeyi örnek yaşamış Adem (a.s) ,elinden bir kaza çıkmış ve pişmanlığıyla  öğüt olan Hz.Musa (a.s), kardeşlerinin ihaneti, kölelik, Züleyha, zindanlar ve sultanlıkla imtihan olan Hz. Yusuf(a.s), günah denizinde sevap adası olan Hz.Nuh(a.s), malın ,mülkün Allah’ın olduğunu ispat eden Hz.Zülkarneyn (a.s)) ahlaksız kavmi ve ihanet eden hanımı ile imtihan olanHz. Lut (a.s), Romalılılar canını almak üzere geldiğinde büyük tevekkülü ile Hz.İsa(a.s) ve daha niceleri Kuran’da açıkça zikrediliyor.

İmtihan , Kaderin Kazası. Sorular belli cevaplar açık.Allahü Teala uyarıyor bir çok ayetinde: Hiç mi düşünmezsiniz, öğüt almaz mısınız, akıl etmez misiniz diye .Hele biz öyle bir resulün ümmetiyiz ki Kuran’ı yaşamış bir resulün Hz.Muhammed (a.s) ın.

Harekete geçmek için ne duruyorsun Müslüman kardeşim. anla, algıla, anlat ve yaşa.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !