Yazı

Kadınlar erkekler birbirimizi  anlamamaktan şikayet ederiz. Sorunun çözümüne belki bu bakış bir fark kazandırır umuduyla.    B.Ç.

FARKIMIZ TEK NEFİS OLMAMIZDIR.

Erkek ve kadın yaşar.Her ikisininde yaratılış kodları, bir yaşamışlıkları, yaşamak istedikleri,hayata bakış açıları,hayalleri,inaçları,korkuları ve umutları vardır.Peki mutlu mu, mutsuz mu olacaklar?

Bir bebeğin kız mı yoksa erkek mi olduğunun biyolojik temelinin  bilimdeki adı kromozomlar. Erkekse XX, kız ise XY. XX-XY kromozomlarını oluşturan  1.X ler ortak .Peki  bu 1.X ler nedir?

DNA zincirinde insanın kromozom sayısı ise 46'dır. 22'si çift otozom kromozomdur. İnsan hücresinde 1 çift de eşeysel kromozom bulunur ve toplam sayı 46 eder. Eşey kromozomları kadınlarda XX, erkeklerde XY dir.

Döllenme sırasında annenin yumurtasındaki 23 kromozom, babanın spermindeki 23 kromozomla birleşir. İşte bu 46 kromozom insanın yaşamında belirleyici rol oynar. Kromozomlarda yer alan ve sayıları 25 bin ile 30 bin arasında olduğu tahmin edilen genlerin oluşturduğu zincir, kişinin göz renginden boyuna, yaşam süresinden yakalanacağı hastalıklara kadar pek çok şeyi programlar. Bu genetik programlar, nükleotit denen (A, T, C, G) yapıların farklı dizilimleriyle şifrelenir.

İnsanların somatik hücrelerinde 46 kromozom bulunur. Dişideki 23 çift kromozommayoz bölünmede 22A+X şeklinde belirir. Yani her bir yumurta 22 otozom ve bir X kromozomuna yani gonozoma sahiptir. Erkekte ise, 46 kromozom mayoz sırasında 22 çifti birbirlerine benzer kromozomlar ve bir çifti de birbirine eş olmayan büyük bir X kromozomu ile daha küçük bir Y kromozomuşeklinde belirir. Yani meydana gelen spermatozoonlar 22A+X ve 22A+Y genomlarına sahiptir.

İşte bu X ve Y kromozomları eşeyi tayin eden, eşey hücrelerinde bulunan kromozomlardır ve bunlara eşey kromozomları yada gonozomlar denir. Sperm hücrelerinin yarısı X, yarısı da Y kromozomu taşır.

Bilimsel tarif kısaca böyle.

Nisa suresi 1. ayetinde Halık’ımız olan Allah;

Ey o bütün insan kömeleri! Sakının o Rabbinize karşı gelmekten ki

sizleri bir tek nefisten yarattı, ondan eşini yarattı da ikisinden bir çok

erkekler ve dişiler üretti, sakının o Allaha karşı gelmekten ki siz onun ve

o rahimlerin hürmetine birbirinizden dilek dilersiniz, çünkü o Allah üzerinizde gözcü bulunuyor. (Elmalı)

 

Zümer suresi 6. ayette;

O odur ki sizi bir tek nefisten yarattı hem onun eşini de ondan

yaptı ve sizin için yumuşak başlı hayvanlardan sekiz eş en’am da indirdi:

sizleri analarınızın karınlarında üç zulmet hilkatten hilkate yaratıp

duruyor. İşte rabbiniz Allah o, mülk onun, ondan başka tanrı yok, o halde

nasıl çevrilirsiniz? (Elmalı)

 

Ve daha birçok ayet tek bir nefisten bahsediyor.Bu nefis bize öğretilen  hani şu ‘kötülük’ emreden nefis mi? Bu kadar basit ve mesnetsiz olamaz.Tek yönlü ,değişebilir,dönüşebilir olmayan.Hayır bu öyle bir nefis olmalı ki; içinde iyiyi ve kötüyü,hak ve batılı,siyah ve beyazı hatta yaşam içerisinde iyi ve kötü,hak ve batıl,siyah ve beyazı ayırt edemediklerininde dahil olduğu,içinde çifti barındıran,zıtlığı ve eşliği bulunduran ,XX ve XY tüm kromozomların bir arada olduğu hatta ve hatta bitki ve hayvanların izleri görünen,tanımı dünyevi anlamda bildiğimiz hiç bir şey ile kıyaslanamayan hem tümevarım hem de tümdengelim yöntemlerinin grift kullanılması gereken Yüce Rabbimizin Rahman esmasının tezahürü ile tevhid inancımızın ve BA harfinin sırrıyla işaret edilen yönü ile ele alınması belki bir nebze nefsin tanımının yapılmasına ,kavranmasına mum ışığı olabilir.  Lafın kısası özümüzde biz biriz Rabbimizden geldiğimiz için. Erkek-kadın özümüz aynı. Tek nefis.

 

Peki aramızdaki fark görünen şeyler nasıl yaratıldı? Eş olmakta farklılıkta yine nefsin içinde. Erkekten kadını ,kadından erkeği yaratıyor Rabbim görev dağılımı yaparak. Erkeğe erkek,baba ,kadına kadın,anne görevleri vererek. Rabbimizin ortak verdiği, mesela duygular ve mantık gibi şeyleri yaratılışın temel kurallarına bağlayarak an be an tekrar yaratarak dağıtması ve bunu genlerimizdeki değişikliklerle ortaya çıkartması ve de temelinde tevhidi işaret etmesi fark görünen şeylerin varlığını ortaya çıkartmaktadır. Tek bir nefisten eşler çıkarılması ,Orjinal nefisteki farksızlığımızın imtihan gayesi olarak farklılaştırılması ile sonuçlanıyor. Yüce Rabbimiz, sonsuz nurundan, aciz ve topraktan yarattığı Ademi(balçıktan şekillenmiş akıl olmayan,irade olmayan kendi başına bir şey yapamayan ama aynı zamanda bunları yapmaya muktedir yaratılmışa) verdiği bir çeşit suyunun suyunun suyu…teşbihi ile ruh vererek ve ahsen-i takvim üzere beynimizin ve hayallerimizin kavrayamadığı bir gaybi durumla yarattı.

Farklar üzerine yoğunlaşmaktan ziyade ortaklıklar üzerine yoğunlaşmak, farklılıkları bütünleşmeye temel edinmek, giysi olmak, örtü olmak: 

 

Bakara 187.ayet içerisinde Yüce Allah;

Hünne libâsun leküm ve entüm libâsun lehünne Onlar sizin örtüleriniz,siz onların örtülerisiniz.

Bu harika ifade ancak ilahi bir kelâmda bulunabilir. Onlar sizin

örtüleriniz, siz onların örtülerisiniz. Yani kadın ve erkek sizler hayatın iki

yarım küresisiniz. Hayat sizinle bütünleşmekte. Siz birbirinizle

bütünleşince hayat bütün olmakta. Bir bütünün iki parçası olduğunuzun

bilincinde olun.

Bir esvap gibi örtü diyor Kur‟an. Libas, elbise, giysi. Elbise nedir?

insanın bedenini örten her şey. Bu aynı zamanda, çirkinlikleri kapatan

şey anlamına da gelir. Çünkü elbiseler, insanları güzelleştirir. Onun için

bu ayette, bu ibarede adeta ailenin, mutlu ailenin hangi temel üzerine

kurulması gerektiğinin işaretleri yatıyor. Ey aileyi oluşturacak olan temel

köşe taşları birbirinize elbise gibi olun, birbirinizin ayıplarını elbise gibi

örtün. Onunla kalmayın birbirlerinizi elbise gibi güzelleştirin.

Tabii bunun bir de mecazi boyutu var. Mecazen bu ibare, birbirinizi

yüreğinize giyin. Giyinin anlamına gelir. Bu neyin ifadesi, bu muhabbetin,

bu ülfetin ifadesidir.( M.İslamoğlu)

Nefiste bulunan her türlü pozitif ve negatif kutbu ;kromozomlar,akıl,duygular ve yaşamışlıklar ile birleştirerek, kadının güzelliği ve cazibesini,erkeğin güvenliği ve koruyuculuğunu-ki bunlar yaratılıştaki genlerden gelir- erkeği kadına kadını erkeğe örtü yapmak. Kadın-erkek olsun kendini bilecek ,düşmanlarını(iblis ve askerleri) tanıyacak ,yetki ve sorumluluklarını anlayacak,Yaratıcısına karşı acziyetini bilerek kulluk edecek,tetkik edecek,dünyevi nimetlerden yararlanacak ama ona esir olmayacak. Korku ve sevgimizi Allah’a yöneltip,O’nunla bir tutarak, korunmalarımızı da iblis ve onun etkisine girebilecek olan nefislerimize karşı yapmalıyız. Erkek, erkek olarak, kadın, kadın olarak nefsini yöneltir ve korursa işte o zaman birbirine örtü olabilir.

Fatır suresi 32.ayette;

Sonra kullarımızdan süzüp seçtiklerimizi Hakikat ve Sünnetullah bilgisine vâris kıldık! Onlardan kimi nefsine zulmedicidir (hakikat bilgisinin hakkını vererek yaşayamaz). . . Onlardan kimi muktesiddir (arada, kâh hakikatini hisseder kâh bedenselliğe düşer). . . Onlardan kimi de Bi-iznillah (Esmâ açığa çıkışının elvermesiyle) hayırlar - yaşantıları ile öne geçendir. . . İşte bu büyük lütuf, üstünlüktür!(A.Hulusi)

 

Bu ayet Bakara 187.ayeti çerçevesinde değerlendirirsek; kadın-erkek birbirini ya örtemez yani anlaşamaz ,hayatı sürdüremez ya bazen örter bazen örtemez yani bazen anlaşır hayat keyiflidir, bazen anlaşamaz hayat  ızdırap olur veyahut birbirini örter hakkıyla davranır ve yaşar ,sever ve sevilir, tam olur, bütün olur.

 

Kadın-erkek ,Allah için sever, buğz eder, sabr eder,hisseder,düşünür ve yaşarsak;

Erkek ve kadın yaşar.her ikisininde yaratılış kodları, bir yaşamışlıkları, yaşamak istedikleri, hayata bakış açıları,hayalleri,inaçları,korkuları ve umutları vardır ve nikahın kerameti ortaya çıkar ,mutlu evlilikler olur.  

BİR ŞEYİ ALLAH İÇİN YAPMAK;KENDİN İÇİN YAPARKEN BİLE ALLAH İÇİN YAPMAKTIR.

Ve, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah, (ilmiyle ve rahmetiyle) herşeyi kuşatandır.(nisa 126)

Selam ve Dua ile.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !