Yazı

Ya Rabbi, kitabında kapıya gelen isteyiciyi reddetmeyin, onlardan yüz çevirmeyin buyuruyorsun
İşte Sana isteyici olarak geldik, boş çevirme Senden rahmet dileriz.
Ya Rabbi, kitabında yaratan Rabbinin adı ile oku diyorsun
İşte Sensiz okumayı beceremeyen bizler huzuruna geldik, Senden Okutmanı dileriz.
Ya Rabbi, kitabında Sana kul olmamızı istiyorsun.
İşte Sana kullukta eksik olan bizler huzuruna geldik, Kelamını üzerimizde Kemale erdirmeni dileriz.
Ya Rabbi, kitabında emanetleri ehline vermemizi istiyorsun
İşte emanetlerini hakkı ile bilmeyen bizler huzuruna geldik, emanet ettiklerinde ehil olmayı dileriz.
Ya Rabbi, kitabında Senden başka ilah edinmememizi istiyorsun,
İşte günahkar olan bizler huzuruna geldik , tövbelerimizi kabul etmeni dileriz.
Ya Rabbi, kitabında bize zulmedenleri affetmemizi istiyorsun,
İşte nefislerine zulmeden bizler huzuruna geldik, Senden af ve mağfiret dileriz.
Ya Rabbi, kitabında köleleri azad etmemizi bizlere tavsiye ediyorsun,
İşte kul olarak huzuruna geldik, bizleri azad eyle.
Ya Rabbi, kitabında salatı ikameyi ve zekatı vermemizi istiyorsun
İşte aciz ve fakir olarak huzuruna geldik, hidayet, takva , iffet ve gönül zenginliği isteriz.
Ya Rabbi, kitabında Şeytan size apaçık bir düşmandır buyuruyorsun,
İşte kendi şeytanlarını doyuran bizler huzuruna geldik, vesvesecinin şerrinden Sana sığınmayı dileriz.
Ya Rabbi, kitabında yetimi korumamızı, yoksulu doyurmamızı istiyorsun
İşte yetim ve yoksul huzuruna geldik, vekil olmanı talep ederiz
Ya Rabbi, kitabında ölçüye riayet etmemizi istiyorsun,
İşte ölçüsünü bilmeyenler olarak huzuruna geldik, hakikat ölçüsünü Senden dileriz.
Ya Rabbi, kitabında sana en güzel isimlerinle dua etmemizi istedin
işte duamızda Sana muhtaç olarak huzuruna geldik, teslim olduğumuz duaya tenezzülünü isteriz.
Ya Rabbi, kitabında Allah ile kul arasına girmememizi istiyorsun,
İşte sana kulluğumuzda aramıza putlar kondurmuş olarak huzuruna geldik, hoşnutsuzluğundan sana sığınmayı dileriz.
Ya Rabbi, kitabında iyiliği emredip kötülükten men etmemizi bildirdin,
İşte kendine hayrı olmayan bizler huzuruna geldik, Senden Selam isteriz.
Ya Rabbi, hoşnutsuzluğundan rızana , gazabından rahmetine, senden Sana sığınırız. Senin kendine senan gibi sena etmekten aczimizi itiraf ederiz.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !